Октомври

Изнервени, излъгани, без илюзии

Неверни, обидени, полудели

Ние тръгваме, отправени към обещаното

По пътя застлан

С грешни скрижали,

С вашите нарастващи криви, мъртви теории, социални договори.

Паветата се издигат и политат към вас.

Преквалифицирани, непредставени,

Като дърва без корени, без корони,

Космополитни, индеферентни към пола,

Универсални, хуманистични, човечни,

Неприложими мозъчни клетки..

Кой се нуждае от нашия здрав разум?

Нерационални, спонтанни, естествени

Напрегнати, смели, обезумели

Творци, в депресия и в истерия

Непредсказуеми, неустоимо

Готини,

Кой вслушва се в рока ни?

Силни, твърди, устойчиви,

Физически и умствено издържливи

Тежконосачи, дървосекачи

Камионджии

След нощна смяна

Ненужни строители на промяна.

Колко имаме в повече

Безработни, без вноски за осигуровки

Непродуктивни, негъвкави, недодялани,

Неносители на корпоративна култура

Излишна

Човешка

Структура

Непревратими в човешки ресурси?

Гневни, затънали в дългове, в риск.

На ръба на  колапса.

Toва не е  буря във водна чаша.

Това е вашата средна класа.

Вашите домакинства, електорат, членска маса

Митингуващи, протестиращи, демонстриращи,

Бунтовни данъкоплатци, бивши собственици, лузъри

Преебани от всякъде

Но вярващи в демокрацията,

Това е нацията!

С черни нокти или с розова вратовръзка

Те нямат никаква връзка

С парите

С игрите

С представителната власт.

Те имат новина за вас.

Нежаргонна, безпардонна

Гъмжаща

Тя е ни лява,  ни дясна

За статистиката неясна,

Преживяна oт първо лице

Маргинални, но не и овце

Изкрещяват директно в очи:

“Няма повече да мълчим!”

Така се събуди Уол Стрийт.

В Оакланд дори се сбиха

Първите герои се появиха….

….

А във същото време,

Във крайградски джендеми

Там на запад от Босфор

Дето изтока почва,

Но не още в Русия

Гласовете ни вият.

Огрубели, отчаяни, потни

Екзистенциално самотни

Ние сме непонятно различни.

Географски пръснати

Социалнo неравни

Културно неидентични

Ни сме чужди, ни свои

С вас не щем да говорим,

А отправяме ви псувни.

Идеология нямаме,

Извинения не търпим.

В автобуси от Прага

По железнита гари

Гурбетчии, бели робини и докторанти,

Невротични и негалантни,

Неносещи транспаранти

Към вкъщи пътуваме нощем.

Нямаме нищо общо.

Неразчитащи на процедури,

Реформи, институции, изборни урни,

Невярващи в неотменимостта на конституциоанните ни права

Ние прибягваме до директна борба.

И дори до етническо насилие.

Не защото сме “шибан народ”

А заради ваш’то безсилие

да въдворите върховенство на закона

и уважите нашата свобода.

Това не е пиянско безпътие

Това е гражданското присъствие

В пълно съзнание за вашия произвол

Изисвкащо самоконтрол.

А колко ме трогва в Америка активистката реч

Без гняв и не по задължение,

А в потвърждение,

Че гражданинът длъжен е да стане

Да каже свойто, пътя да покаже.

Таз крепка вяра, че някой го чува

Че на някой му пука

И вашето безразличие тука

Ми спира на гърлото буца.

Но дочувам смеха ви,

Демокрацията е просто спектакъл

За Евросъюза

Не заслужаваме ли нещо повече от това?

От вас ми се гади,

А ви пиша писма.

Политиката ви е неуважителна

И ще бъде разпитана.

Ние тука сме, много сме, викаме

С вас не искаме вече да свикваме

Изразяваме откровено презрение

На не едно поколение

Към фалшиво легитимирана власт.

Този свят няма нужда от вас!

24.05.2012 Варна

Advertisements

Demo Text Вечер на авторския текст във Варна бар Demo Tape

Представете лично своитепоезия или проза.

Прочетете артистично своите
кратки пиеси, или диалози.

Изиграйте разказа за своите
преживяни истории.

Изразете себе си,
с думи, споделете словото си
с други и се забавлявайте,
защото идеите ви заслужават сцена!

Сцената без завеса в Bar Demo Tape ви очаква
на 24-ти май 2012 от 21:00
ул. Русе 33, Варна (до обръщача на тролеите)За регистрация и информация пишете на
demotext33@gmail.com

Правилата са:

1. Авторски текст
2. 5-6 минути дълъг прочетен или разказан до 10 мин ако са два
3. Свободна тема
4. Език по ваш избор
5. Всякакъв жанр, поезия, есе, история, диалог, кратък разказ, спомени, пиеси, фейлетони, комедийни, сатирични, политически, поетически, пътеписи, речи…
6. Ваш текст може да бъде прочетен от някой друг, но вие трябва да сте там
7. Това не е състезание и не е нужно да се самоопределяте като писател, за да участвате

October

Frustrated, betrayed, disillusioned,

Half-certain, Half-mad, halfhearted

We are setting forth to a promise

On the road where you rolled

Your false scriptures

Your upward trends, your dead theories, your social contracts.

The pavement is being picked up and starts flying at you.

Overqualified, underrepresented,

Uprooted, underprivileged,

Cosmopolitan, gender neutral,

Universal, humanistic, humane

Irrelevant brains…

Who needs our common sense?

Irrational, spontaneous, natural

Intense, anxious, hysterical

Creative, brave, insane,

Unpredictable, irresistibly

Cool…

Who needs such a tool?

Strong and sturdy, resilient,

Physically and mentally tough

Heavy-lifters, night-shifters,

Lumberjacks

And drivers of trucks

Who needs their trails through the dark?

How much do we have too many,

Unemployed, non-contributing, uninsured,

Unproductive, unskilled, inflexible,

Unfit for corporate identity,

Useless

Human

Beings

Inconvertible to human resources?

Angry, indebted, at risk.

On the verge of collapse.

This is not a storm in a glass.

This is your middle class.

Your households, electorate, citizens,

Demonstrators, protesters, revolutionaries,

Rebel-tax-payers, ex-owners, losers

Screwed

But still patient,

The nation!

Not defined by its occupation

But by its lack of relation

To power

To money

To parliamentary representation.

They have a power point message,

Jargon-free, politically incorrect,

Messy,

Coming not from the left-right discourse,

Not from statistically aggregated scores

But from own life experience

Of excluded obedience

Simple message is ranted

“You can’t take us for granted!”

To this Wall Street awakens

And in Oakland there’s violence.

Respectively there are heroes.

But while no one was watching

On the backstreets where dark is

Somewhere north of Greece

In the beginning of the East

But not yet in Russia

Our voices are harsher.

Grumpy, desperate, tired

Existentially lonely we are vastly diverse

Geographically dispersed

Socially inhomogeneous

Culturally ambiguous

Neither here nor there

We don’t rant but we swear.

We have no ideology.

We don’t need no apology.

On the buses from Prague

In the railway stations

Migrant workers, sex slaves and PhD students

With no nerves or no manners

We don’t carry no banners

We are all going home.

We have nothing in common.

With no confidence in the process

In reforms, institutions and ballot boxes

In the inalienability of our constitutional rights.

We resort to fights!

And to racial violence even.

Not because we are simple bigots.

But because you failed to install justice

And defaced our freedoms.

This is not some chaotic anxiety

This is your civil society.

In full sobriety.

Asking for self-restraint.

I am always amazed,

When I go to America and hear the activists speak,

Not for fun or out of deprivation

But of duty and in confirmation

That a citizen must speak or lose.

This trust in communication

And the realization

That you are so deaf to the Public Sphere

Here

Brings me to tears.

But I hear your laughter.

Democracy is a show for the EU

And to you

We are no good for better.

You repulse me.

I write you a letter.

What you make out of politics is disgrace

But disgrace we can face.

We are here and many and ranting.

We are granted permission for camping

To express the deep frustration

Of more than one generation

With this false legitimization

Of rule.

The world is no longer your fool.

31.10.2011, Vienna