Мени мъ истрах

Сватбата е прекрасен начин да посрещнеш чужденци в България – ритуална зала в социалистически монументален стил; православна венчавка в църква от пети век; менче със здравец, пита хляб, стилна и изпипана до съвършенство обстановка, таксита. Една екскурзия с чужденици обаче е способна да те запознае с България, каквато никога не си я познавал, каквато не можеш да я преведеш на собствения си език. Прочети целия текст тук http://chuime.bg/131-vera-asenova/19779-meni-ma-istrah.html 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s